Welkom op de website Weerbaar tegen Pesten!

Coöperatieve spelen
 
 

INTRODUKTIE
 
 
.... Tegenwoordig loopt hij met vriendjes van school naar huis. Toen hij vanmiddag kwam aangehuppeld, riep hij al van afstand: "Mam, het was vanmorgen hartstikke fijn in de gymles!". Ik viel zowat van mijn stoel van verbazing toen ik hem dat hoorde zeggen. Je hoort hem eigenlijk nooit over school en al helemaal niet over gymnastiek. Bij spelletjes of wedstrijden op de speelplaats of in de zaal wordt hij nooit gekozen als er partijen worden gemaakt. Als hij zelf groepjes mag maken, kiest hij kinderen die hij aardig vindt.
Het maakt hem niet uit of ze goed zijn in spel. Zijn groep verliest dan ook bijna altijd.
Het gevolg is dat kinderen niet graag in zijn groepje willen. Bij de gymastiek aan toestellen is hij doodsbang.
Met een beetje hulp komt hij nog wel op de kast maar hij durft er niet af. Hij doet liever niet mee en als ik er zelf niet op zou letten, zou hij zijn gymspullen nooit bij zich hebben.
En nou komt hij thuis met:"Het was vanmorgen hartstikke fijn in de gymles.....!"
Als ik 's middags met hem naar school wandel, zegt juffrouw dat er die ochtend in de gymnastiekles met een andere bedoeling dan gebruikelijk is gewerkt. Er zijn zogenaamde groene spelen uitgevoerd.
Dat zijn spelletjes en oefeningen waarbij bijvoorbeeld zwakke leerlingen zich in de les toch lekker voelen en met plezier deelnemen aan de activiteiten.
Niet het winnen staat daarbij voorop maar het samen bezig zijn en het samen de opdracht tot een goed einde brengen.
Iedereen is daarbij nodig.
 
Groene spelen zijn co÷peratieve spelen. Het zijn speelse bewegingsvormen waarbij winnen en verliezen niet voorkomen. Het speldoel ligt in de activiteit zelf. Niet het winnen maar het samen speels bewegen staat centraal. Het spel slaagt als iedereen meedoet. En iedereen doet graag mee omdat het leuk is om mee te doen.
Met activiteiten als de groene spelen kunnen we de spelers leren om medespelers met hun mogelijkheden en beperkingen beter te accepteren. De individuele prestatie wordt ondergeschikt gemaakt aan de bereidheid om samen met andere spelers de activiteit goed uit te voeren.
Niemand wordt uitgesloten. Er is sprake van acceptatie en samenwerking.
 
Naast acceptatie kan er bij de spelers ook vertrouwen ontstaan zowel in zichzelf als in de ander.
Vertrouwen ontstaat in en door de groep en is bij veel activiteiten een voorwaarde voor succes.
Succeservaringen zijn er voor alle spelers en leiden tot een groter zelfvertrouwen en tot plezier voor alle spelers.
 
De bedoeling van groene spelen of co÷peratieve bewegingsactiviteiten komt goed tot uiting in het volgende voorbeeld.
In het traditionele spel "Koning van de berg" zeggen de regels dat alle spelers elkaar van de berg moeten duwen. Een speler die het langst op de berg blijft staan, is de koning. De basis van het spel is wedijver en prestatievergelijk. De deelnemers spelen tegen elkaar. Tenslotte wordt iedereen uitgesloten behalve de winnaar.
Bij de co÷peratieve  versie "Mensen van de berg" is de bedoeling van het spel het tegenovergestelde.
Het doel is om zoveel mogelijk spelers op de berg te krijgen. De deelnemers spelen en werken samen om dat doel te bereiken. Deze activiteit moedigt aan tot een behulpzame opstelling en een plezierige interactie.